MATERIAŁY METODYCZNE do KSZTAŁCENIA SŁUCHU:

MATERIAŁY DO KSZTAŁCENIA SŁUCHU

Wydawnictwo Muzyczne “CONTRA” proponuje skorelowane całościowo materiały do nauki kształcenia słuchu w klasach I-VI szkoły muzycznej I stopnia. Podstawą wprowadzenia kolejnych zagadnień są dwa programy zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Sztuki: “Program nauczania szkoły muzycznej I stopnia – Umuzykalnienie i rytmika” oraz “Program nauczania szkoły muzycznej I stopnia – Umuzykalnienie z audycjami”.
Materiały do kształcenia słuchu stanowią następujące pozycje:

1)
SOLFEŻE – 6 książek dla klas I-VI
W każdej książce na początku zamieszczony jest program odpowiedniej klasy do przerobienia w roku szkolnym. Materiał muzyczny został podzielony na poszczególne działy pod kątem typów ćwiczeń. W klasach I-VI są to więc:
a) ćwiczenia melodyczne
b) ćwiczenia melodyczno-rytmiczne
c) ćwiczenia rytmiczne
W klasach IV-VI typy ćwiczeń są stopniowo rozszerzane i zawierają :
a) ćwiczenia melodyczne jednogłosowe
b) ćwiczenia melodyczne w dwugłosie
d) ćwiczenia rytmiczne jednogłosowe i dwugłosowe
e) trzygłosowe konstrukcje harmoniczne
Umieszczony materiał muzyczny wprowadzany jest na przykładach z muzyki ludowej, popularnej oraz z literatury muzycznej. Uczniowie mają możliwość praktycznego poznania utworów kompozytorów polskich i obcych od epoki renesansu do współczesności. Kompozycje wokalne polskich twórców najczęściej posiadają teksty literackie.

2)
PŁYTY CD – 7 płyt dla klas I-VI
Są to płyty z pełnymi nagranymi ćwiczeniami z powyższych solfeży. Klasy I-V posiadają po jednej płycie, klasa VI – dwie płyty.
Płyty CD stanowią pomoc dydaktyczną dla pedagoga, polecane są one także do pracy samodzielnej ucznia w domu.

3)
ZESZYTY ĆWICZEŃ I DYKTAND dla klas I-VI semestr 1 i semestr 2 (po 6 książeczek)
Zeszyty zawierają materiał problemowo ustawiony według ćwiczeń solfeżowych dla odpowiedniej klasy i stanowią podstawę samodzielnej pracy ucznia na lekcji, a także w domu. Zamieszczone są tutaj ćwiczenia melodyczne, rytmiczne oraz krzyżówki i zagadki muzyczne. Wyjątkową tematykę na lekcjach kształcenia słuchu są dyktanda muzyczne. W “Zeszytach ćwiczeń i dyktand” każda klasa posiada zestaw około 100 dyktand. Zamieszczone dyktanda mają różnoraki charakter i obejmują dwa działy:
1) Dyktanda melodyczne: a) zwykłe; b) pamięciowe; c) z “szyfrem”; d) funkcyjne; e) w rozszerzonej tonalności; f) z akompaniamentem; g) atonalne; h) 2-głosowe dyktanda melodyczne; i) 2-głosowe dyktanda harmoniczne; j) dyktanda – kadencje; k) z akordem D7.
2)Dyktanda rytmiczne: zwykłe i pamięciowe 1-głosowe oraz 2-głosowe.

4)
DYKTANDA – 6 zeszytów dla klas I-VI
“Dyktanda” stanowią nutowy zapis dyktand zamieszczonych w “Zeszytach ćwiczeń i dyktand” semestr 1 i 2. Klasy I-IV zawierają po 96 dyktand, klasa V posiada 94 dyktanda, klasa VI zaś 87 rozbudowanych dyktand. Dyktanda stanowią wyjątkową pomoc dydaktyczną w pracy pedagoga.

5)
PŁYTY CD – 6 płyt z nagranymi dyktandami
Zapis nutowy dyktand wraz z płytami CD dotyczy lekcji kształcenia słuchu, ale także może zostać użyty w pracy samodzielnej ucznia. Uczeń może bowiem również w domu ćwiczyć z płyty pisanie dyktand, a potem sprawdzać swoją pracę z zapisem nutowym odpowiedniego dyktanda.

6)
TESTY dla uczniów – 6 książeczek dla klas I-VI
“Testy” zawierają materiały sprawdzające wiedzę z kształcenia słuchu (i rytmiki) dla uczniów. Są to testy melodyczne i rytmiczne podsumowujące przerobione poszczególne działy, a także testy półroczne i roczne.
Materiały te znajdują zastosowanie w pracy uczniów na sprawdzianach i egzaminach. Mogą być także podstawą własnej kontroli uczniów nabytych przez nich wiadomości i umiejętności.

7)
TESTY materiały metodyczne – 6 książeczek dla klas I-VI
“Testy” dla pedagogów stanowią nutowy (niekiedy przykładowy) zapis odpowiedzi testów dla uczniów. Oprócz zastosowania ich przez pedagogów mogą służyć także uczniom (i ich rodzicom) do kontroli oraz samodzielnej pracy, także w domu.

Wszystkie materiały do kształcenia słuchu Wydawnictwa Muzycznego “CONTRA” są ściśle zintegrowane i zawierają pełen zakres obowiązujących zagadnień teoretycznych w szkole I stopnia. Materiał muzyczny wprowadzany jest w sposób przystępny i zajmujący dla ucznia. Nawet dyktanda stają się dla nich ciekawą formą poznawczą i są chętnie przez nich pisane.
Wszystkie pozycje związane z kształceniem słuchu są niezwykle pomocne pedagogom, ale również można je stosować do pracy samodzielnej ucznia w domu. Nasze materiały rozwijają wrodzone zdolności muzyczne, zachęcają do dalszej nauki muzyki , a także stanowią przygotowanie do nauki w szkole muzycznej II stopnia.

Liliana Zganiacz-Mazur