Liliana Zganiacz-Mazur
SOLFEŻ

KLASA 1
W edycji z CD nagrane są wszystkie ćwiczenia.

PROGRAM:
- Klucz wiolinowy, Takt 2/4, Ćwierćnuta, Pauza ćwierćnutowa, Półnuta;
- Takt 3/4, Znak repetycji, I i II volta;
- Takt 4/4 (C), Cała nuta, Pauza półnutowa, Fermata;
- Gama C-dur, Ósemki, Oznaczenia dynamiczne:piano, mezzoforte, forte;
- Półnuta z kropką, Przedłużanie wartości nut za pomocą łuku, Przedtakt;
- Szesnastki, Trójdźwięk toniczny w gamie C-dur;
- Znaki chromatyczne: krzyżyk, bemol, kasownik;
- Tercja, kwinta i oktawa na I stopniu gamy C-dur.

KLASA 2
W edycji z CD nagrane są wszystkie ćwiczenia.

PROGRAM:
- Tonacja G-dur, Ćwierćnuta z kropką, Pauza ósemkowa:
- Grupy szesnastkowe:ósemka-dwie szesnastki, dwie szesnastki-ósemka, Artykulacja: legato, staccato;
- Tonacja F-dur, Grupa szesnastkowa: szesnastka-ósemka-szesnastka;
- Da capo al fine, Zmiany dynamiki, Grupy szesnastkowe: ósemka z kropką-szesnastka, szesnastka-ósemka z kropką;
- Tonacja D-dur, Triola ósemkowa;
- Pauza całonutowa, Pauza szesnastkowa;
- Gama c-moll harmoniczna, Triada C-dur;
- Sekundy, Tercje;
- Kwarty, Kwinty, Oktawy.

KLASA 3
W edycji z CD nagrane są wszystkie ćwiczenia.

PROGRAM:
- Tonacje: C-dur, G-dur, F-dur, D-dur, Trójdźwięki toniczne;
- Gama c-moll harmoniczna, Triada c-moll, Takt 3/8;
- Tonacja a-moll, Takt 5/4;
- Takt 6/8, Synkopa przez łuk;
- Tonacja e-moll, Takt 6/4;
- Takt 9/8, 12/8, Synkopa przez wartość;
- Tonacja d-moll;
- Sekundy, Tercje;
- Kwarty, Kwinty, Oktawy;
- Ćwiczenia melodyczne w dwugłosie.

KLASA 4
W edycji z CD nagrane są wszystkie ćwiczenia.

PROGRAM:
- Gama C-dur - Tonika - Triada harmoniczna - Tonacja C-dur -
- Gama G-dur - Tonika - Triada harmoniczna - Tonacja G-dur -
- Gama F-dur - Tonika - Triada harmoniczna - Tonacja F-dur -
- Gama D-dur - Tonika - Triada harmoniczna - Tonacja D-dur -
- Gama B-dur - Tonika - Triada harmoniczna - Tonacja B-dur -
- Gama a-moll w odmianach - Tonika - Triada harmoniczna - Tonacja a-moll -
- Gama c-moll w odmianach - Tonika - Triada harmoniczna - Tonacja c-moll -
- Zmienne metrum - Tryton - Trójdźwięki zmniejszone i zwiększone -
- Trójdźwięk na VII stopniu gamy - Oktawa dwukreślna i mała -
- Alteracje - Ćwiczenia poza systemem dur-moll - Klucz basowy -
- Ćwiczenia interwałowe: sekundy, tercje, kwarty, kwinty, oktawy -
- Ćwiczenia interwałowe: seksty, septymy -
- Ćwiczenia rytmiczne 2-,3-,4-,5-,6-miarowe o ćwierćnutowej jednostce miary -
- Ćwiczenia rytmiczne 2-,3-,4-,5-,6-,9-,12-miarowe o ósemkowej jednostce miary -

KLASA 5
W edycji z CD nagrane są wszystkie ćwiczenia.

PROGRAM:
- Gama C-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja C-dur -
- Gama a-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja a-moll -
- Gama G-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja G-dur -
- Gama e-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja e-moll -
- Gama F-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja F-dur -
- Gama d-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja d-moll -
- Gama D-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja D-dur -
- Gama h-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja h-moll -
- Gama B-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja B-dur -
- Gama g-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja g-moll -
- Gama A-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja A-dur -
- Gama fis-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja fis-moll -
- Gama Es-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja Es-dur -
- Gama c-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa - Tonacja c-moll -
- Interwały charakterystyczne: - Tryton (kwarta zwiększona - kwinta zmniejszona)
- Sekunda zwiększona - septyma zmniejszona -
- Oktawa mała i dwukreślna -
- Trójdźwięki majorowe, minorowe, zmniejszone i zwiększone -
- Alteracje - Ćwiczenia poza systemem dur-moll -
- Klucz basowy -
- Jednogłosowe ćwiczenia rytmiczne: - Takty proste o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary -
- Takty złożone o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary -
- Dwugłosowe ćwiczenia rytmiczne: - Takty o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary -
- Melodie i piosenki dwugłosowe -
- Trzygłosowe konstrukcje harmoniczne w tonacjach do 3 znaków -

KLASA 6
W edycji z CD nagrane są wszystkie ćwiczenia.

PROGRAM:
- Gama C-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja C-dur -
- Gama a-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja a-moll -
- Gama G-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja G-dur -
- Gama e-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja e-moll -
- Gama F-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja F-dur -
- Gama d-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja d-moll -
- Gama D-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja D-dur -
- Gama h-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja h-moll -
- Gama B-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja B-dur -
- Gama g-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja g-moll -
- Gama A-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja A-dur -
- Gama fis-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja fis-moll -
- Gama Es-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja Es-dur -
- Gama c-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja c-moll -
- Gama E-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja E-dur -
- Gama cis-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja cis-moll -
- Gama As-dur - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja As-dur -
- Gama f-moll w odmianach - Triada harmoniczna - Dominanta septymowa w przewrotach - Dominanta nonowa - Tonacja f-moll -
- Interwały powyżej oktawy -
- Interwały charakterystyczne: - Tryton (kwarta zwiększona - kwinta zmniejszona)
- Sekunda zwiększona - septyma zmniejszona -
- Oktawa mała, dwukreślna i trzykreślna -
- Trójdźwięki majorowe, minorowe, zmniejszone i zwiększone -
- Klucz basowy -
- Polskie tańce ludowe -
- Kadencje (doskonała, zawieszona, plagalna, zwodnicza i wielka doskonała) -
- Alteracje - Ćwiczenia poza systemem dur-moll -
- Jednogłosowe ćwiczenia rytmiczne: - Takty proste o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary -
- Takty złożone o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary -
- Dwugłosowe ćwiczenia rytmiczne: - Takty o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary -
- Melodie i piosenki dwugłosowe -
- 3-głosowe konstrukcje harmoniczne w układzie skupionym (kadencje) w tonacjach durowych i mollowych -

strona główna / zamówienie
ABC / spotkania z kompozytorami / muzyka poważna / muzyka poważna w łatwym układzie na fortepian / flet prosty / keyboard / śpiewniki / piosenki dziecięce / muzyka popularna / materiały edukacyjne / inne pozycje muzyczne / pozycje na nagrody / kolędy
lista przebojów / wykaz autorów / midi / linki
zapowiedzi wydawnicze