LILIANA ZGANIACZ - MAZUR

DYKTANDA dla MŁODZIEŻY

DYKATANDA dla MŁODZIEŻY STANOWIĽ MATERIAŁ DYDAKTYCZNY DO KSZTAŁCENIA SŁUCHU DLA OSTATNICH KLAS SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. ORAZ UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ II st.

MELODYCZNE I RYTMICZNE
W edycji z CD nagrane sš wszystkie ćwiczenia.

cena: F5

cena: F22

Dyktanda melodyczne i rytmiczne
Dział I
Dyktanda melodyczne
1. Dyktanda pamięciowe
a. Dyktanda jednogłosowe (klucz wiolinowy) /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
b. Dyktanda jednogłosowe (klucz basowy) /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
c. Dyktanda w dwugłosie (klucz wiolinowy) /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
d. Dyktanda w dwugłosie (klucz wiolinowy i basowy) /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
2. Dyktanda dwugłosowe
a. Tonacje majorowe (klucz wiolinowy) /tonacje majorowe (klucz wiolinowy i basowy)
b. Tonacje minorowe (klucz wiolinowy) /tonacje minorowe (klucz wiolinowy i basowy)
3. Dyktanda trzygłosowe
a. Tonacje majorowe (klucz wiolinowy) /tonacje majorowe (klucz wiolinowy i basowy)
b. Tonacje minorowe (klucz wiolinowy) /tonacje minorowe (klucz wiolinowy i basowy)
4. Dyktanda czterogłosowe
a. Tonacje majorowe
b. Tonacje minorowe
5. Dyktanda w rozszerzonej tonalnoœci
a. Dyktanda jednogłosowe /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
b. Dyktanda w dwugłosie /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
6. Dyktanda atonalne
a. Dyktanda jednogłosowe
b. Dyktanda w dwugłosie i trzygłosie
Dział II
Dyktanda rytmiczne
1. Dyktanda jednogłosowe
a. Takty proste
b. Takty złożone
2. Dyktanda dwugłosowe
a. Takty proste
b. Takty złożone

HARMONICZNE
W edycji z CD nagrane sš wszystkie ćwiczenia.

cena: F4

cena: F20

Dyktanda harmoniczne
Dział III
Dyktanda harmoniczne
1. DwudŸwięki
a. Interwały proste
b. Interwały złożone w obrębie 2 oktaw
c. Interwały złożone powyżej 2 oktaw
2. TrójdŸwięki
a. Postać zasadnicza /trójdŸwięki majorowe; trójdŸwięki minorowe; trójdŸwięki zmniejszone;
trójdŸwięki zwiększone/
b. Przewroty trójdŸwięków /trójdŸwięki majorowe; trójdŸwięki minorowe; trójdŸwięki
zmniejszone; trójdŸwięki zwiększone/
c. Postać zasadnicza, i, ii przewrót od dŸwięków gamy c-dur
d. TrójdŸwięki zbudowane od dŸwięków gamy c-dur
e. TrójdŸwięki zbudowane od dŸwięków zmienionych chromatycznie
3. CzterodŸwięki - akord dominanty septymowej
a. Tonacje majorowe i minorowe /postać zasadnicza; i przewrót; ii przewrót; iii przewrót/
b. Postać zasadnicza, I, II, III przewrót od dŸwięków gamy c-dur
c. Postać zasadnicza, I, II, III przewrót od dŸwięków zmienionych chromatycznie
d. Rozwišzania dominanty septymowej /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
e. Postać zasadnicza, I, II, III przewrót z rozwišzaniami /tonacje majorowe; tonacje
minorowe/
f. Postać zasadnicza, I, II, III przewrót z rozwišzaniami od dŸwięków gamy c-dur - tonacje
majorowe
g. Postać zasadnicza, I, II, III przewrót z rozwišzaniami od dŸwięków gamy c-dur - tonacje
minorowe
h. Postać zasadnicza, I, II, III przewrót z rozwišzaniami od dŸwięków zmienionych
chromatycznie - tonacje majorowe
j. Postać zasadnicza, i, ii, iii przewrót z rozwišzaniami od dŸwięków zmienionych
chromatycznie - tonacje minorowe
4. PięciodŸwięki - akord dominanty nonowej
a. Tonacje majorowe /dominanta nonowa; dominanta nonowa bez prymy/
b. Tonacje minorowe /dominanta nonowa; dominanta nonowa bez prymy/
c. Rozwišzania postaci zasadniczej dominanty nonowej /tonacje majorowe; tonacje
minorowe
d. Rozwišzania dominanty nonowej bez prymy /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
e. Rozwišzania postaci zasadniczej dominanty nonowej i dominanty nonowej
bez prymy /tonacje majorowe; tonacje minorowe/
5. Kadencje
a. Tonacje majorowe /kadencja doskonała - tonacje krzyżykowe i bemolowe; kadencja zwodnicza -
tonacje krzyżykowe i bemolowe; kadencja plagalna - tonacje krzyżykowe i bemolowe; kadencja zawieszona -
tonacje krzyżykowe i bemolowe/
b. Tonacje minorowe /kadencja doskonała - tonacje krzyżykowe i bemolowe; kadencja zwodnicza -
tonacje krzyżykowe i bemolowe; kadencja plagalna - tonacje krzyżykowe i bemolowe; kadencja zawieszona -
tonacje krzyżykowe i bemolowe/
c. Kadencje doskonałe, plagalne, zwodnicze, zawieszone, wielkie doskonałe -
tonacje majorowe /gama c-dur; tonacje krzyżykowe; tonacje bemolowe/
tonacje minorowe /gama a-moll; tonacje krzyżykowe; tonacje bemolowe/
6. Dyktanda funkcyjne
a. Tonacje majorowe
b. Tonacje minorowe

strona główna / zamówienie
ABC / spotkania z kompozytorami / muzyka poważna / muzyka poważna w łatwym układzie na fortepian / flet prosty / keyboard / œpiewniki / piosenki dziecięce / muzyka popularna / materiały edukacyjne / inne pozycje muzyczne / pozycje na nagrody / kolędy
lista przebojów / wykaz autorów / midi / linki
zapowiedzi wydawnicze