MATERIAŁY EDUKACYJNE:

KSZTALCENIE SŁUCHU - TRYB SZEŚĆIOLETNI i CZTEROLETNI:

KSZTALCENIE SŁUCHU - TRYB SZEŚĆIOLETNI:

KSZTALCENIE SŁUCHU - TRYB CZTEROLETNI:

KSZTAŁCENIE SŁUCHU - INNE

AUDYCJE MUZYCZNE

HARMONIA

INNE

MATERIAŁY METODYCZNE DO:

lp tytuł cena ilość stron
  AUDYCJE MUZYCZNE    
  TOM I - KLASA IV    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej C13 52
  TOM II - KLASA V    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej C9 36
  TOM III - KLASA VI    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 1 C19 76
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 2 C17 68
  AUDYCJE MUZYCZNE - TEMATY MUZYCZNE    
  TOM I - KLASA IV    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej - tematy muzyczne E3 100
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej - tematy muzyczne - (edycja CD z 2 płytami) E8 100+2CD
  TOM II - KLASA V    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej - tematy muzyczne E5 132
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej - tematy muzyczne - (edycja CD z 2 płytami) E9 132+2CD
  TOM III - KLASA VI    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 1 - tematy muzyczne E6 136
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 1 - tematy muzyczne - (edycja CD z 2 płytami) E10 136+2CD
3 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 2 - tematy muzyczne E2 64
4 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 2 - tematy muzyczne - (edycja CD z 1 płytą) E4 64+CD
  KSZTAŁCENIE SŁUCHU    
1 Emila Kotowska/Paweł Mazur - Kształcenie słuchu klasa 1 F2 84
2 Emila Kotowska/Paweł Mazur - Kształcenie słuchu klasa 2 F2 84
3 Emila Kotowska/Paweł Mazur - Kształcenie słuchu klasa 3 F3 96
4 Emila Kotowska/Paweł Mazur - Kształcenie słuchu klasa 4 F4 104
5 Emila Kotowska/Paweł Mazur - Kształcenie słuchu klasa 5 F4 104
6 Emila Kotowska/Paweł Mazur - Kształcenie słuchu klasa 6 F5 114
  SOLFEŻ    
1 Emilia Kotowska - Solfeż w Piosenkach C18 72
2 Emilia Kotowska - Solfeż w Pieśniach C17 68
3 Emilia Kotowska - Solfeż w Muzyce Instrumentalnej C17 68
  KLASA I    

1

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 1 C9 36

2

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 1 (edycja CD z 1 płytą) C14 36+CD
  KLASA II    

1

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 2 C9 36

2

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 2 (edycja CD z 1 płytą) C14 36+CD
  KLASA III    

1

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 3 C9 36

2

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 3 (edycja CD z 1 płytą) C14 36+CD
  KLASA IV    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 4 C9 36
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 4 (edycja CD z 1 płytą) C14 36+CD
  KLASA V    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 5 C9 36
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 5 (edycja CD z 1 płytą) C14 36+CD
  KLASA VI    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 6 C9 36
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 6 (edycja CD z 2 płytami) C21 36+2CD
  ZESZYT ĆWICZEŃ I DYKTAND    
  KLASA I    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 1 semestr 1 i 2 E3 40+40
  KLASA II    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 2 semestr 1 i 2 E3 40+40
  KLASA III    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 3 semestr 1 i 2 E3 40+40
  KLASA IV    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 4 semestr 1 i 2 E3 40+40
  KLASA V    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 5 semestr 1 i 2 E3 40+40
  KLASA VI    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 6 semestr 1 i 2 E3 40+40
  DYKTANDA    
  KLASA I    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 1 C6 24
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 1 (edycja CD z 1 płytą) C12 24+CD
  KLASA II    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 2 C6 24
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 2 (edycja CD z 1 płytą) C12 24+CD
  KLASA III    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 3 C6 24
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 3 (edycja CD z 1 płytą) C12 24+CD
  KLASA IV    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 4 C6 24
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 4 (edycja CD z 1 płytą) C12 24+CD
  KLASA V    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 5 C6 24
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 5 (edycja CD z 1 płytą) C12 24+CD
  KLASA VI    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 6 C6 24
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 6 (edycja CD z 1 płytą) C12 24+CD
  TESTY    
  KLASA I    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 1 E1 40
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 1 - materiały metodyczne E1 40
  KLASA II    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 2 E1 40
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 2 - materiały metodyczne E1 40
  KLASA III    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 3 E1 40
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 3 - materiały metodyczne E1 40
  KLASA IV    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 4 E1 40
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 4 - materiały metodyczne E1 40
  KLASA V    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 5 E1 40
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 5 - materiały metodyczne E1 40
  KLASA VI    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 6 E1 40
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 6 - materiały metodyczne E1 40
  SOLFEŻ dla MŁODZIEŻY    
1 Anna Warmińska - Solfeż dla młodzieży klasa I C13 52
2 Anna Warmińska - Solfeż dla młodzieży klasa II C13 52
3 Anna Warmińska - Solfeż dla młodzieży klasa III C13 52
4 Anna Warmińska - Solfeż dla młodzieży klasa IV C13 52
  ZESZYTY ĆWICZEŃ i DEFINICJI dla MŁODZIEŻY    
1 Anna Warmińska - Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży klasa I C11 44
2 Anna Warmińska - Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży klasa II C11 44
3 Anna Warmińska - Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży klasa III C12 48
4 Anna Warmińska - Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży klasa IV C14 56
  DYKTANDA dla MŁODZIEŻY    
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda dla mlodzieży melodyczne i rytmiczne C10 40
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda dla mlodzieży melodyczne i rytmiczne - (edycja CD z 2 płytami) C23 40+2CD
3 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda dla mlodzieży harmoniczne C9 36
4 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda dla mlodzieży harmoniczne - (edycja CD z 2 płytami) C22 36+2CD1
  HARMONIA    
1 Michał Grabowski - Z harmonią na TY czyli o rzeczach muzycznie trudnych na wesoło D6 96
2 Michał Grabowski - Z harmonią na TY czyli o rzeczach muzycznie trudnych na wesoło - ĆWICZENIA D2 80
  INNE    
1 Zbigniew Słowik - Sekuny i Kwarty w ćwiczeniach 1-, 2- głosowych oraz w kanonach C8 32

strona główna / zamówienie
ABC / spotkania z kompozytorami / muzyka poważna / muzyka poważna w łatwym układzie na fortepian / flet prosty / keyboard / śpiewniki / piosenki dziecięce / nuty z tabulaturami / muzyka popularna / materiały edukacyjne / inne pozycje muzyczne / pozycje na nagrody / kolędy / zeszyty do nut / krawaty /
lista przebojów / wykaz autorów / regulamin / midi / linki
zapowiedzi wydawnicze