MATERIAŁY EDUKACYJNE:

KSZTALCENIE SŁUCHU - TRYB SZEŚĆIOLETNI i CZTEROLETNI:

KSZTALCENIE SŁUCHU - TRYB SZEŚĆIOLETNI:

KSZTALCENIE SŁUCHU - TRYB CZTEROLETNI:

KSZTAŁCENIE SŁUCHU - INNE

AUDYCJE MUZYCZNE

HARMONIA

INNE

MATERIAŁY METODYCZNE DO:

lp tytuł cena
  AUDYCJE MUZYCZNE  
  TOM I - KLASA IV  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej F3
  TOM II - KLASA V  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej F2
  TOM III - KLASA VI  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 1 F7
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 2 F6
  AUDYCJE MUZYCZNE - TEMATY MUZYCZNE  
  TOM I - KLASA IV  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej - tematy muzyczne E3
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej - tematy muzyczne - (edycja CD z 2 płytami) E8
  TOM II - KLASA V  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej - tematy muzyczne E5
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy teorii literatury muzycznej - tematy muzyczne - (edycja CD z 2 płytami) E9
  TOM III - KLASA VI  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 1 - tematy muzyczne E6
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 1 - tematy muzyczne - (edycja CD z 2 płytami) E10
3 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 2 - tematy muzyczne E2
4 Liliana Zganiacz-Mazur - Audycje muzyczne - Podstawy historii muzyki część 2 - tematy muzyczne - (edycja CD z 1 płytą) E4
  SOLFEŻ  
1 Emilia Kotowska - Solfeż w Piosenkach C18
2 Emilia Kotowska - Solfeż w Pieśniach C17
3 Emilia Kotowska - Solfeż w Muzyce Instrumentalnej C17
  KLASA I  

1

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 1 C9

2

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 1 (edycja CD z 1 płytą) C14
  KLASA II  

1

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 2 C9

2

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 2 (edycja CD z 1 płytą) C14
  KLASA III  

1

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 3 C9

2

Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 3 (edycja CD z 1 płytą) C14
  KLASA IV  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 4 C9
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 4 (edycja CD z 1 płytą) C14
  KLASA V  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 5 C9
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 5 (edycja CD z 1 płytą) C14
  KLASA VI  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 6 C9
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Solfeż klasa 6 (edycja CD z 2 płytami) C21
  ZESZYT ĆWICZEŃ I DYKTAND  
  KLASA I  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 1 semestr 1 i 2 E3
  KLASA II  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 2 semestr 1 i 2 E3
  KLASA III  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 3 semestr 1 i 2 E3
  KLASA IV  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 4 semestr 1 i 2 E3
  KLASA V  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 5 semestr 1 i 2 E3
  KLASA VI  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Zeszyt Ćwiczeń i Dyktand do Kształcenia Słuchu klasa 6 semestr 1 i 2 E3
  DYKTANDA  
  KLASA I  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 1 C6
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 1 (edycja CD z 1 płytą) C12
  KLASA II  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 2 C6
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 2 (edycja CD z 1 płytą) C12
  KLASA III  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 3 C6
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 3 (edycja CD z 1 płytą) C12
  KLASA IV  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 4 C6
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 4 (edycja CD z 1 płytą) C12
  KLASA V  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 5 C6
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 5 (edycja CD z 1 płytą) C12
  KLASA VI  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 6 C6
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda klasa 6 (edycja CD z 1 płytą) C12
  TESTY  
  KLASA I  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 1 E1
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 1 - materiały metodyczne E1
  KLASA II  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 2 E1
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 2 - materiały metodyczne E1
  KLASA III  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 3 E1
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 3 - materiały metodyczne E1
  KLASA IV  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 4 E1
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 4 - materiały metodyczne E1
  KLASA V  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 5 E1
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 5 - materiały metodyczne E1
  KLASA VI  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 6 E1
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Testy klasa 6 - materiały metodyczne E1
  SOLFEŻ dla MŁODZIEŻY  
1 Anna Warmińska - Solfeż dla młodzieży klasa I C13
2 Anna Warmińska - Solfeż dla młodzieży klasa II C13
3 Anna Warmińska - Solfeż dla młodzieży klasa III C13
4 Anna Warmińska - Solfeż dla młodzieży klasa IV C13
  ZESZYTY ĆWICZEŃ i DEFINICJI dla MŁODZIEŻY  
1 Anna Warmińska - Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży klasa I C11
2 Anna Warmińska - Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży klasa II C11
3 Anna Warmińska - Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży klasa III C12
4 Anna Warmińska - Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży klasa IV C14
  DYKTANDA dla MŁODZIEŻY  
1 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda dla mlodzieży melodyczne i rytmiczne C10
2 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda dla mlodzieży melodyczne i rytmiczne - (edycja CD z 2 płytami) C23
3 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda dla mlodzieży harmoniczne C9
4 Liliana Zganiacz-Mazur - Dyktanda dla mlodzieży harmoniczne - (edycja CD z 2 płytami) C22
  HARMONIA  
1 Michał Grabowski - Z harmonią na TY czyli o rzeczach muzycznie trudnych na wesoło D6
2 Michał Grabowski - Z harmonią na TY czyli o rzeczach muzycznie trudnych na wesoło - ĆWICZENIA D2
  INNE  
1 Zbigniew Słowik - Sekuny i Kwarty w ćwiczeniach 1-, 2- głosowych oraz w kanonach C8

strona główna / zamówienie
ABC / spotkania z kompozytorami / muzyka poważna / muzyka poważna w łatwym układzie na fortepian / flet prosty / keyboard / śpiewniki / piosenki dziecięce / nuty z tabulaturami / muzyka popularna / materiały edukacyjne / inne pozycje muzyczne / pozycje na nagrody / kolędy / zeszyty do nut / krawaty /
lista przebojów / wykaz autorów / regulamin / midi / linki
zapowiedzi wydawnicze