SOLFEŻ w...

cena C18
EMILIA KOTOWSKA - SOLFEŻ w PIOSENKACH
SOLFEŻ W PIOSENKACH to zbiór ćwiczeń do śpiewania nut głosem w nauce „Kształcenia słuchu”, wydanych przez Wydawnictwo Muzyczne Contra dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
Z opinii powszechnie wyrażanej przez nauczycieli wynika, że znajomość piosenek przez uczniów szkoły muzycznej jest niewielka. Zbyt mało piosenek znają, umieją, a co za tym idzie i śpiewają. Jest to szczególnie widoczne w czasie zajęć pozaszkolnych, np. wycieczek i innych wspólnych zajęć uczniów poza szkołą. Wydawnictwo wypełnia tę lukę, proponując różnego rodzaju piosenki. Solfeż, który zajmuje się czytaniem nut głosem, powinien się przyczynić do ich większego poznania. Niektóre z utworów znane są uczniom, co dodatkowo ułatwia słuchowe rozpoznawanie interwałów i akordów.
Zbiór zawiera piosenki popularne, ludowe, patriotyczne oraz z literatury klasycznej. Ułożone są one według tonacji majorowych i minorowych (tzn. C-dur – a-moll, G-dur – e-moll, itp.). Dodatkową wartością jest prawidłowe wykonanie w nich wartości rytmicznych. Metrum piosenek jest zróżnicowane. Z założenia stanowią one rozmaity materiał muzyczny i przeznaczone są na odpowiedni poziom umiejętności. Prowadzący zajęcia sami decydują o ich wykorzystaniu w danej klasie. Istotna jest trudność materiału muzycznego oraz zastosowanie tekstów piosenek w zależności od skali głosów i wieku uczniów.Piosenki trudniejsze muzycznie, znajdujące się w tonacjach o mniejszej ilości znaków, powinny być wykonywane w starszych klasach. Niekiedy mają one również wyższy stopień trudności poprzez dodanie w ich fragmentach II głosu (sporadycznie III).
Piosenki łączą jakość muzyczną kształtującą młodego człowieka z jej wartością oraz tekstów tradycyjnych i ludowych, a także z literatury klasycznej.
SOLFEŻ W PIOSENKACH niewątpliwie pomoże w czytaniu nut głosem, a jednocześnie przyczyni się do uprzyjemnienia i uatrakcyjnienia lekcji.
Piosenki zamieszczone w zbiorku mogą być wykorzystywane podczas rozmaitych uroczystości szkolnych. Oprócz śpiewania mogą być też wykonywane na instrumentach, na których uczniowie grają w szkole muzycznej.Zbiór ten poprzez swoją logiczną strukturę, jak i unikalny materiał, powinny mieć wszyscy uczniowie. Wskazane jest, aby posiadali oni różne zestawy piosenek i pieśni w swoich w biblioteczkach domowych.
Zamieszczone utwory stwarzają możliwości poznania literatury muzycznej, a jednocześnie służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Łączą one jakość muzyczną kształtującą młodego człowieka z jej wartością oraz tekstów tradycyjnych i ludowych, a także tworzonych przez wielkich poetów. Jednocześnie utrwalają one dziedzictwo pokoleń w
naszym kręgu kulturowym.
cena C17
EMILIA KOTOWSKA - SOLFEŻ w PIEŚNIACH
Materiały metodyczne pt. SOLFEŻ W PIEŚNIACH wydane przez Wydawnictwo Muzyczne Contra zawierają zbiór pieśni do wykorzystania na lekcjach „Kształcenia słuchu” w szkołach muzycznych I stopnia (II stopnia).
Uczniowie szkoły muzycznej śpiewają niewiele pieśni. Wskazane jest, aby mieli oni ich zestaw w swych biblioteczkach domowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia czytania nut głosem (solfeżu) często pragną uatrakcyjnić swoje lekcje. Większy zestaw pieśni wychodzi na przeciw tej potrzebie i stwarza możliwości korzystania z nowych, atrakcyjnych melodii z literatury muzycznej. Niektóre z pieśni znane są uczniom z lekcji audycji muzycznej. Oprócz ich zastosowania w nauce solfeżu i ułatwieniu słuchowego rozpoznawania interwałów przyczyniają się do przybliżenia i rozpoznawania literatury muzycznej.
W niniejszym zbiorku znajdują się fragmenty pieśni z literatury muzycznej z różnych epok: od średniowiecza (XIII wiek) do XX wieku włącznie, w tym niedostatecznie znaną uczniom literaturę operową i operetkową.
Wszystkie utwory ułożone zostały kolejnymi tonacjami majorowymi i minorowymi (np. C-dur – a-moll, G-dur – e-moll, itp.), w różnym metrum.
Pieśni w założeniu stanowią różnorodny materiał muzyczny i mają różny poziom wykonawczy. Ich zastosowanie i dopasowanie do wykorzystania na odpowiednim poziomie, zależy od potrzeb i inwencji nauczyciela. Prowadzący zajęcia sam zatem ustawia pieśni w odpowiedniej klasie. Bierze on wówczas pod uwagę trudności materiału muzycznego oraz zastosowanie tekstów piosenek w zależności od skali głosów i wieku uczniów.
Utwory trudniejsze muzycznie, znajdujące się w tonacjach o mniejszej ilości znaków, powinny być wykorzystane w starszych klasach. Niekiedy mają one wyższy stopień trudności poprzez dodanie w ich fragmentach II głosu (sporadycznie III głosu).
Pieśni zamieszczone w zbiorku mogą być wykorzystywane podczas różnych uroczystości szkolnych. Wskazane jest, aby uczniowie wykonywali je także na różnych instrumentach, na których uczą się grać w szkole muzycznej.
Zamieszczone utwory stwarzają możliwości poznania literatury muzycznej, ułatwiając uczniom możliwości rozpoznawania utworów muzycznych, co pomoże im niewątpliwie na dalszych etapach kształcenia muzycznego. Znajomość tych dzieł służy jednocześnie wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Utwory te łączą jakość muzyczną kształtującą młodego człowieka z jej wartością w połączeniu z tekstami tradycyjnych i tworzonymi przez wielkich poetów. Dzieła te utrwalają jednocześnie dziedzictwo pokoleń w naszym kręgu kulturowym.
cena C17
EMILIA KOTOWSKA - SOLFEŻ w MUZYCE INSTRUMENTALNEJ
Materiały metodyczne pt. SOLFEŻ W MUZYCE INSTRUMENTALNEJ wydane przez Wydawnictwo Muzyczne Contra zawierają zbiór fragmentów utworów muzyki instrumentalnej do wykorzystania na lekcjach „Kształcenia słuchu” w szkołach muzycznych I stopnia (II stopnia).
Większy zestaw utworów muzyki instrumentalnej stwarza możliwość korzystania z nowych, atrakcyjnych melodii z literatury muzycznej. Dzieła te mogą znaleźć zastosowanie w nauce solfeżu, a także ułatwieniu rozpoznawania interwałów i akordów. Część zamieszczonych utworów powinna być znana uczniom z lekcji audycji muzycznych - przyczyniają się one w ten sposób do przybliżenia i słuchowego rozpoznawania bogatej literatury muzycznej.
W poniższym zbiorku znajdują się fragmenty utworów muzyki instrumentalnej z różnych epok: od renesansu do XX wieku włącznie, w tym niedostatecznie znaną uczniom literaturę operową i operetkową. Ułożone one zostały kolejnymi tonacjami majorowymi i minorowymi (np. C-dur – a-moll, G-dur – e-moll, itp.), w rozmaitym metrum.
Utwory muzyki instrumentalnej w założeniu stanowią różnorodny materiał muzyczny. Ich zastosowanie i dopasowanie do wykorzystania na odpowiednim poziomie zależy od potrzeb i inwencji nauczyciela. Prowadzący zajęcia sam zatem ustawia utwory w odpowiedniej klasie. Jeżeli fragmenty utworów znajdują się w tonacjach o mniejszej ilości znaków, lecz są trudniejsze muzycznie, powinny być wykorzystane w starszych klasach.
Wskazane jest, aby uczniowie mieli zestaw utworów muzyki instrumentalnej w swych biblioteczkach domowych, pomocne im będą bowiem również do słuchowego ich rozpoznawania na lekcjach audycji muzycznych. Powinni oni również wykonywać te utwory na różnych instrumentach, na których uczą się grać w szkole muzycznej.
Zamieszczone fragmenty dzieł muzyki instrumentalnej stwarzają możliwości poznania literatury muzycznej, a jednocześnie służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

strona główna / zamówienie
ABC / spotkania z kompozytorami / muzyka poważna / muzyka poważna w łatwym układzie na fortepian / flet prosty / keyboard / śpiewniki / piosenki dziecięce / nuty z tabulaturami / muzyka popularna / materiały edukacyjne / inne pozycje muzyczne / pozycje na nagrody / kolędy / zeszyty do nut / krawaty / gadżety muzyczne
lista przebojów / wykaz autorów / regulamin / midi / linki
zapowiedzi wydawnicze